Facebook Image
Created on Monday, 31 January 2011 21:05

Army, Police on Cairo Streets, But No End to Egypt Protests in Sight

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu
( 1 Vote ) 
User Rating:  / 1
PoorBest 
Hits: 16741

วันนี้ผมมีบทความ จาก VOANEWS มาฝาก เกี่ยวกับ เรื่องความวุ่นวายใน อียิปต์ ครับ

คำศัพท์ที่ใช้ในบทความ  ฟัง vdo ก่อนอ่าน script นะครับ


1..stage (คำกริยา,คำนาม) เป็นศัพท์บังคับที่ทุกคนต้องรู้ครับ

เป็นได้ทั้งคำกริยา หรือ คำนาม ในบทความนี้เป็นคำกริยา ความหมายคล้าย

กับ carry out, execute,perform, present**** ถ้าเราจะให้ได้ความหมายว่า ประท้วง หรือเดินขบวนจะใช้ stage + คำนามต่าง ๆ เหล่านี้ได้ครับ

stage + demonstration หรือ stage + protest หรือ stage + strike

 

2. demonstration ( คำนาม ) เป็นศัพท์บังคับที่ทุกคนต้องรู้ครับ

เป็นคำนามมีหลายความหมายครับ เช่น

1.  การทดลอง; การสาธิต , การพิสูจน์

2.  การประท้วง, การเดินขบวน,การชุมนุม

สำหรับคนที่ใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์  คงเคย load พวก โปรแกรม demo คือโปรแกรม ที่ใช้ เพื่อแสดง ความสามารถ บางอย่างแต่ไม่ใช่ตัวใช้จริง...... ฯลฯ


3.arming ( คำนาม )

คำว่า arm เป็นได้ทั้ง คำนาม และ คำกริยา

เป็นคำนาม แปลว่าการเตรียมพร้อมที่จะทำสงคราม โดยการติดอาวุธครับ หรือ แปลว่าอาวุธ ( weapons ) ก็ได้

คำกริยาแปลว่า ติดอาวุธ พร้อมจะปฎิบัติการ

ส่วนคำว่า arm in arm เช่น They walked along arm in arm.  แปลว่าเดิน คล้องแขน กัน แต่ถ้า hand in hand แปลว่า จับมือกัน

at arm's length แปล ประมาณว่า แค่เอื้อมครับ

แต่คำว่า

Arm’s Length Principle,

Arm’s Length Transaction ,

Arm’s Length Price  เป็นศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์

มีความหมาย ว่า  principle , transaction , price ที่เป็นไปตามตลาด ไม่ได้มีอิทธิพลมาจากคู่สัญญา


4. deploy ( คำกริยา vt )   vt= transitive verb = กริยาที่ต้องการกรรม

deploy แปลว่า จัดกำลังเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ หรือ แปลแถว หรือเข้าแถวหน้ากระดาน หรือบางครั้ง deploy + weapon แปลว่า  use weapon หรือ fire weapon ก็ได้ครับ

หรือ เราใช้ deploy + army  ก็ได้  เช่น    The abc army was deployed in  iraq war  กองทัพ abc ถูกส่งไปยังส่งครามอีรัก

หรือ จะใช้ว่า   The abc army is sending this troops in to iraq war กองทัพ abc ได้ส่งกองกำลัง ( ทหาร ) นี้ ไปยัีงสงครามอีรัก

5. reinforce ( คำกริยา vt )   vt= transitive verb = กริยาที่ต้องการกรรม

reinforce  มีความหมายว่า หรือแปลว่า  เสริมแรง  คงเคยได้ยินคำว่า reinforced concrete  ก็คือ คอนกรีตเสริมแรง   ถ้าในบทความ นี้ก็แปลว่าเสริม กำลังครับ

** คำที่มีความหมายคล้าย ๆ กัน

เช่น

to bolster up (ให้การสนับสนุน )

to back up

to beef up    ( ทำให้แข็งแกร่งขึ้น ดีขึ้น หน้าสนใจมากขึ้น )

to brace up  ( สนับสนุนม , เสริม )

to shore up   ( ค้ำด้วยเสา )

และอื่น ๆ

6. concrete ( คำนาม,คำคุณศัพท์ )


ถ้าเป็น คำนาม แปลว่า คอนกรีต หรือว่า  รูปธรรม สิ่งที่จำต้องได้

ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ที่เป็นรูปธรรม ที่จับต้องได้เช่น

concrete evidence ( หลักฐานที่หนักแน่น)  คำ ที่มีความหมายเหมือนกับ concrete เช่น firm , tangible

2  คำนี้ขยาย evidence  ได้เหมือนกัน

 

ถ้าในแง่ของ  คำว่าจับต้องได้ concrete จะมีความหมายคล้ายคำเหล่านี้

tangible, palpable, substantial,physical   คำตรงข้ามก็คือ abstract ครับ

 

7.defy (vt.)

แปลว่าขัดขืน ไม่เชื่อฟัง ท้าทายอำนาจ คล้าย ๆ พวก ignore ( เพิกเฉย ) disobey ( ขัดขืน,ฝ่าฝืน )

มีความหมายคล้าย ๆ คำเหล่านี้ครับ

to circumvent the law

to contranene the law

to transgress the law

to defy the law

to flout the law

=

to disobey the law

to break the lawแต่ถ้าตามด้วย belief หรือ description  แปลว่า เกินที่จะเชื่อ  เกินจะพรรณา

The beauty of the scene defies description. ( สวยเกินพรรณา คือสวยมากนั่นเองครับ )

.. curfew (คำนาม )

มาจากภาษาฝรั่งเศล สมัยเก่าคือ covrefeu คือ couvrir + feu   คำว่า couvrir แปลว่า cover ส่วนคำว่า fue แปลว่า fire

ดังนั้นถ้าแปลตามรากศัพท์คือการป้องกัน ไฟนั่นเองครับ ( cover+fire )

สมัยยุคกลาง  เมื่อถึงเวลากำหนด  ตอนช่วงพลบค่ำ จะมีการตีระฆัง เพืื่อให้สำรวจดูเตาไฟ ในบ้านของตนเองว่า   ไม่ให้มีอะไรตกค้าง ในเตาไฟ เพื่อเตรียมตัวเข้านอน    เป็นการป้องกันไฟไหม้   จากการประมาท หรือ ป้องกันไฟไหม้จากการไม่ได้ตั้งใจ

พอมาถึงปัจจุบันความหมายนี้ ก็คือช่วงเวลาที่ ห้ามออกจากเคหะสถานในเวลาที่กำหนด

8.. nightfall ( คำนาม )

ช่วงเวลาเริ่มมืด ( ช่วงเวลาที่ความมืดมาเยืิอน coming of night ) เหมือนคำว่า dusk

คำว่า dusk ทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่อง from dusk till dawn ( คำว่า dawn แปลว่ารุ่งเช้า )  เป็นหนังเกี่ยวกัน vampire สนุกมากเลยครับ คือเนื้อเรื่องประมาณ ว่า มีคนไปเที่ยว ผับตอน พลบค่ำ dusk เข้าไปดืมกิน กันอย่างสนุกสนาน พอตกดึกหน่อย คนในนั้นกลายเป็นพวก vampire ก็มีการต่อสู้กัน ระหว่าง คน กับ vampire กว่าจะออกมาได้ก็จนกระทั้งเช้าครับ ( till dawn )

ส่วนที่เหลือเดียวมาเขียนต่อครับ

อย่าลืมฟัง vdo ก่อนอ่าน script นะครับ

 


he Egyptian military is reinforcing its positions on the streets of Cairo and other cities as anti-government protests continue.  Thousands of people 1..stage 2..demonstrations on Sunday, calling for President Hosni Mubarak to resign.  And citizens are 3..arming themselves to defend their families and property from looters.

The Egyptian military is 4..deploying new hardware in the skies above Cairo.  Fighter jets and helicopters are circling above protestors on the streets below, a show of force that appears so far to have reduced the size of the protests.


In the center of the capital and other cities, the army is 5..reinforcing its positions with more tanks and6..concrete roadblocks.  Alongside, protestors pause for the last call to prayer before resuming their  demonstrations.

Still many protestors are 7..defying the 4 p.m. curfew , refusing to give up their protests until President Mubarak is gone.

Key Players in Egypt's Crisis

  • President Hosni Mubarak: The 82-year-old has ruled Egypt for 30 years as leader of the National Democratic Party. With no named successor and in poor health, analysts say the president is grooming his son, Gamal, to succeed him. Egypt's longest-serving president came to power after the assassination of his predecessor, Anwar Sadat.
  • Mohamed ElBaradei: The Nobel Peace laureate and former Egyptian diplomat has gained international attention as a vocal critic of Mr. Mubarak and his government. Until recently he headed the U.N.'s International Atomic Energy Agency, and he has lived outside Egypt for years. ElBaradei founded the nonpartisan movement National Association for Change, and has offered to lead a transitional administration in Egypt if Mr. Mubarak steps down.
  • Vice President Omar Suleiman: The new Egyptian Vice President has served as head of intelligence and is a close ally of President Mubarak. Suleiman is seen by some analysts as a possible successor to the president. He earned international respect for his role as a mediator in Middle East affairs and for curbing Islamic extremism.
  • Ayman Nour: The political dissident founded the Al Ghad or "tomorrow" party. Nour ran against Mr. Mubarak in the 2005 election and was later jailed on corruption charges. The government released him in 2009 under pressure from the United States and other members of the international community.
  • Muslim Brotherhood: The Islamic fundamentalist organization is outlawed in Egypt, but remains the largest opposition group. Its members previously held 20 percent of the seats in parliament, but lost them after a disputed election in late 2010. The group leads a peaceful political and social movement aimed at forming an Islamic state.

For those not out protesting, 8..nightfall brings fear the suburbs of Cairo.  With the police nowhere to be seen, groups of men armed with sticks, knives and even guns set-up 9..vigilante groups to protect themselves from looters.

There are local reports of expensive homes being 10..raided, the occupants 11..assaulted and even killed.  Many residents claim to have seen non-uniformed police officers directing the looters.

There is relief when daylight arrives.

"The looting is a big problem, and it’s shameful, because Egyptians are never like this. Most people want change - but there are a few people among them who are destroying things, they don’t care about anything," said one man.

The owner of a mobile phone shop that was looted overnight said "there was a big protest in the central ‘Freedom Square.’  But the people who did the protest are not the same people who are doing the looting."

Hosni Mubarak’s appointment of a new Vice President and cabinet has not appeased those who want the president himself to go.

Political analyst Said Sadek is a prolific online blogger.  But like other Egyptians, his Internet connection has been cut by the government.  He says he does not believe the president can keep his job. "I have seen the Egyptian streets;  I have never seen such anger from upper classes, middle classes, lower classes, you name it.  The whole country is up in arms against Mubarak.  President Mubarak was a war hero.  He should be another hero, save the country and resign now," he said.

Sadek says Egypt needs a transitional government to direct the country toward fully democratic elections.  His desire is echoed on the streets of cities across Egypt.  The protestors want a change of regime.  Most Egyptians just want to feel safe in their homes.

 


IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.hu

counter

270627
TodayToday34
YesterdayYesterday151
This WeekThis Week185
This MonthThis Month1964
All DaysAll Days270627

Log in/out

บทความเก่า

2017-08-07-01-49-14สวัสดีครับ ผมจะพัฒนา ระบบทำแบบฝึกหัด เกี่ยวกับคำศัพท์ ถ้าท่านใดต้องการทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ แบบไหน เขียนความต้องการ ลงใน link นี้เลยครับ...
a-retreat  สวัสดีครับ      วันนี้ผมได้อ่านบทความที่พูดถึง เรื่อง "ปัญญาประดิษฐ์ " ( Artificial Intelligence = AI ) ที่ web Huffington...
descentสวัสดีครับ วันนี้เรามาดูคำศัพท์ที่ใช้กันโดยทั่ว ๆ ไปกันครับ คำนี้คือ Descent ออกเสียงว่า ดีเซ้นท์ เป็นคำนาม ทั้งนับได้ และนับไม่ได้นะครับ...
2012-05-10-05-24-36   สวัสดีครับวันนี้ผมได้รวบรวม คำที่เป็นพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างพื้นฐานเบิ้องต้นที่ดีในการเตรียมตัวสอบ ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะใน  ...
disguise     disquise ในความหมายนี้ คล้าย ๆ คำจำพวก  hide, conceal , cover up เขียนยาวไป เดียวขีเกียจอ่านมาพบกันใหม่ครั้งหน้า ดีกว่านะครับ  ...

Who's Online:

We have 32 guests and no members online

หน้าแรก movie

J!Analytics ( byGoogle Analytics )

top
VOCAB
PHRASAL VERBS